Home
Обществен съвет

Обществен съвет

Учебна 2023/2024 г.

Протокол № 03 – май 2024г.

Становище на ОС – май 2024г.

Протокол № 02 – януари 2024г.

Становище на ОС – януари 2024г.

Протокол № 01 – октомври 2023г.

Становище на ОС – октомври 2023 г.

Учебна 2022/2023 г.

Протокол № 04 – май 2023г.

Становище на ОС – май 2023 г.

Протокол № 03 – януари 2023г.

Становище на ОС – януари 2023г.

Протокол № 02 – октомври 2022г.

Становище на ОС – октомври 2022г.

Протокол № 01 – септември 2022г.

Становище на ОС – септември 2022г.

Учебна 2021/2022 г.

Протокол № 04 – май 2022г.

Становище на ОС – май 2022г.

Протокол № 03 – февруари 2022г.

Становище на ОС – февруари 2022г.

Протокол № 02 – декември 2021г.

Становище на ОС – декември 2021г.

Протокол № 01 – септември 2021г. 

Становище на ОС- септември 2021г.

Учебна 2020/2021 г.

Протокол № 04 – юни 2021г.

Становище на ОС – юни 2021г.

Становище на ОС – февруари 2021г.

Протокол №3 – февруари 2021г.

Становище на ОС – октомври 2020г.

Протокол № 02 – октомври 2020г.

Покана – октомври 2020г.

Становище на ОС – септември 2020г.

Протокол № 01 – септември 2020г.

Покана – септември 2020г.

Учебна 2019/2020 г.

Становище на ОС – май 2020г.

Протокол № 04 – май 2020

Покана – май 2020г.

Становище – февруари 2020г.

Протокол № 03 – февруари 2020г.

Покана – февруари 2020г.

Становище – ноември 2019г.

Протокол № 02 – ноември 2019г.

Покана – ноември 2019г.

Протокол № 01 със становище – октомври 2019г.

Покана октомври 2019г.

Заповед ОС

Правила за дейността на Обществен съвет към НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив

*Всички подписи и печати са заличени на осн. ЗЗЛД и Регламент 2016/679