Home
Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда

Преминаване на обучение от разстояние в електронна среда

 Уважаеми родители,
                От 22.10.21 г. до 04.11.2021 г. преминаваме на обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип, както следва:
От 22.10.21 г. до 28.10.21 г. – IIIа, IIIб и всички IV класове ще се обучават дистанционно.
От 29.10.21 г. до 04.11.21 г. – IIIв, IIIг и всички II класове ще се обучават дистанционно.
ПЪРВИ КЛАС НЯМА ДА ПРЕМИНАВАТ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ! 

Leave a Comment

*

*