Home
За Родители
Прием в първи клас 2024/2025 г.

Прием в първи клас 2024/2025 г.

                  Скъпи Родители,

         Вашето дете ще бъде в първи клас и Вие трябва да решите къде ще учи то.
В НУ „Петко Р. Славейков“ се обучават ученици от I до IV клас. За първокласниците са осигурени по двама педагози на всяка паралелка, като децата са ангажирани в задължителни учебни занятия от 8:00 до 12:20 и при желание на родителите в ГЦОУД – отдих, самоподготовки и занимания по интереси до 18:00 часа.
Разполагаме със стол за хранене, кабинети с интерактивни дисплеи, специализиран кабинет по музика, компютърна зала, библиотека, физкултурен салон, охрана, наблюдение на училищния двор с охранителни камери, площадки за футбол, баскетбол, волейбол, народна топка, както и фитнес уреди на открито. През новата учебна година учениците ще могат отново да се обучават в трите зелени класни стаи на открито.

Виж тук

Училището предлага високо качество на обучение, сигурност за децата Ви и спокойствие за вас!!!

Ще има 3 паралелки и 3ГЦОУД първи клас за учебната 2024/2025 година.

Iа клас – г-жа Ани Мангърова

Iб клас – г-жа Радослава Шуманска

Iв клас – г-жа Катя Димокенчева

Прием в първи клас за учебната 2024/2025 година
Електронен прием на учениците в първи клас

         Първото класиране ще бъде проведено 06 юни 2024 г. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 13 май 2024 г. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок. За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 05 юни 2024 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител своите заявления (по образец) за кандидатстване в срок до 04 юни 2024 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна. Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Критерии за прием в първи клас през учебната 2024/2025 г.  изтегли

         Предвидени са още две класирания – второто ще бъде проведено на 17 юни 2024 г., а третото – на 26 юни 2024 г. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Онлайн подаване на заявление

Заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас – 2024 г.  изтегли

График на дейностите за 2024 календарна година, съгласно Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Необходими документи за записване в I клас:

  • Заявление за записване в първи клас – 2024 г. изтегли
  • Копие от акта за раждане на детето
  • Удостоверение за завършена подготвителна група
  • Декларация за съхранение и обработване на личните данни изтегли