Home
Училището
История

История

 

 

 

 

януари, 1944 година

„Учебните занятия бяха преустановени. Учителките бяха евакуирани. Остана само главният учител, като мъж да ръководи и напътствува неевакуираните ученици в града.“

...27 януари, 1945 година

„Учебните занятия започнаха да се водят в III прогимназия, поради това, че училището ни се зае от руски войници. Учебните занятия се водиха три пъти седмично“

 

 

 

 

 

През есента на далечната 1936г. за пръв път отваря врати училище „Петко Рачов Славейков“ като Народно основно училище.
През учебната 1970/1971г. се преобразува в начално училище. От 1983 до 1986г. е център на методическа и квалификационна дейност в град Пловдив.
През 1986г. по повод 50 годишния юбилей на училището, за висок професионализъм и активна дейност, Държавният съвет на НРБ награждава НУ „П.Р.Славейков“ с орден „Кирил и Методий“ II степен.


На 1 юни 2000г. Вицепрезидентът на Република България г-н Тодор Кавалджиев връчи наградата „Зелен флаг“ на училището, като първото Еко-училище в гр.Пловдив.


На 9 май 2002г. получихме награда – диплом от Дания за работата ни по международната програма „Учим за гората“.

Работим по програми, свързани с опазване на околната среда съвместно със „Зелени балкани“, и Еко-училищата от гр. Бургас.
Понастоящем училището е базово към Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив.

В унисон с новото време учителите разработват и печелят проекти, които също допринасят за обновяване и развитие на учебната база. Радваме се на добро име и авторитет сред нашите съграждани. Училището отговаря на потребностите на обществото и е една Желана територя за учениците ни. Педагогическият колектив е изпълнен с ентусиазъм, голям опит и надежда, че ще продължи да успява в благородното дело на учителството. Новите предизвикателства пред родната образователна система са поле за изява на творческите и съграждащи умения на педагозите от училището с име на учител.

На 24 май 2011 година кметът на град Пловдив – г-н Славчо Атанасов връчи на училището Почетен знак на Пловдив за неговата неуспорима 75-годишна роля в образователното дело в региона.