Home
Проекти и Национални програми

Проекти и Национални програми

Проектът „еко-училище“ е европейска програма и стартира в нашето училище още през 1998 год.
Две години по-късно на 1 юни 2000г. тогавашния Вицепрезидент на Република България г-н Тодор Кавалджиев връчи наградата „Зелен флаг“ на училището, като първото Еко-училище в гр.Пловдив.
Ние се присъединихме към мрежата от еко-училища в Европа и започнахме иновативна разработка на учебен план по екологично образование. Тази дейност е дългосрочна и с ясно зададена цел, която има и широк обществен отзвук. Двигател на проекта беше координаторът за училището г-жа Виолета Курделова и сформирания от нея еко-клуб, който предложи специален еко-код за всички ученици. Много бързо към клуба се присъединиха и почти всички класове.
Вече 18 години активно продължаваме работата си в тази насока като имаме изучаване на специален предмет „Екология“ като СИП и множество извънкласни и извънучилищни изяви.
Сътрудничеството ни с г-жа Петя Йорданова от гр.Бургас – координатор на „Еко-училища“ за България продължава и до днес.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА В УЧИЛИЩЕ“ – 2007
Модул „Спорт в училище“
Спечелването на този проект ни даде възможност за изграждане на баскетболна площадка.

Снимка на НУ Петко Р. Славейков.

 

ПРОГРАМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА И МЕЖДУНАРОДЕН ФОНД „КОЗЛОДУЙ“ – 2008

Саниране на училищната сграда.

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ – 2008 г.
Библиотеката към НУ“Петко Рачов Славейков“ гр.Пловдив работи още от ранните години на създаването на учебното заведение, а то вече е със 74 годишна история. Дейността не е прекъсвала нито за година. Със средствата предоставени от Министерството на културата обогатихме библиотечния фонд, защото какво по-голямо вълшебство от това след неуморните игри, децата да се потопят в приказния свят на книгите.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ“ – 2008
Модул „Ритуализация на училищния живот“

Със средствата предоставени по програмата училището закупи озвучителна техника, която ползваме за училищни тържества – откриване на учебната година, патронен празник, дни на таланта, седмицата на Земята и др.

Енергийна Агенция – Пловдив
„Въвеждане и интегриране на енергиен мониторинг и интерактивно обучение по енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и изменение на климата в основното образование в България“, по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд

Проектът обхващаше 100 учебни часа, в часове за свободно избираема подготовка.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ И ПУДООС
Проект „Обичам природата – и аз участвам“
Със средствата от проекта беше изградена спортна площадка с фитнес уреди на открито.

Проект „До училище пеша“

Училището е партньор на учениците от ПГТ „Г.Делчев“ гр.Пловдив и създадената от тях Учебно-тренировъчна фирма „Автотранс 13“ ООД