Home
НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – уч. 2023/2024 г.

НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – уч. 2023/2024 г.

НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив ще работи по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и през следващата учебна 2023/2024 г. Ще бъдат сформирани групи по Изобразително изкуство и Футбол, за които ще ни бъдат необходими двама външни специалисти.