Home
Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“

Наръчник за родители „Добре дошли в 1. клас“

Наръчникът е предназначен за родители на деца, тръгващи на училище. 

Наръчникът има за цел да подбуди диалог между семейството и училището, да стимулира добри взаимоотношения между родители и учители.

Наръчникът разглежда физическите, психическите и социалните аспекти на училищния живот. Съдържа полезна информация за храненето и дневния режим на децата, как да им се помогне да се научат да учат, джобните пари, мобилните телефони, безопасното ползване на интернет, как да се разговаря с учителите и класния ръководител, как да се помогне на детето да изгради отношения със съучениците си.

Свали наръчника