Home
За Родители
Дневен режим за учебната 2023/2024 г.

Дневен режим за учебната 2023/2024 г.

          В НУ „П. Р. Славейков” учениците от І-ІV клас учат само І-ва смяна, а обучението в ГЦОУД се осъществява само ІІ смяна, както следва:

График на учебните занятия на учениците от I и II клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1-ви 08,00 08,35 08,35 – 08,50
2-ри 08,50 09,25 09,25 – 10,00
3-ти 10,00 10,35 10,35 – 10,50
4-ти 10,50 11,25 11,25 – 11,40
5-ти 11,40 12,15 12,15 – 13,10

График на учебните занятия на учениците от III и IV клас:

Учебни часове Начало на часа Край на часа Междучасие
1 08,00 08,40 08,40 – 08,50
2 08,50 09,30 09,30 – 10,00
3 10,00 10,40 10,40 – 10,50
4 10,50 11,30 11,30 – 11,40
5 11,40 12,20 12,20 – 12,30
6 12,30 13,10

График на часовете в ГЦОУД:

Разписание на дейностите I  и II клас Междучасие
Организиран отдих и физическа активност 1 час – физическа активност –13,10 – 13,45 13,45 – 13,55
Самоподготовка 2 час – 13,55 – 14,30 14,30 – 14,45
3 час  – 14,45 – 15,20 15,20 – 15,50
Занимания по интереси 4 час – 15,50 – 16,25 16,25 – 16,35
5 час  – 16,35 – 17,10 17,10 – 17,20
Организиран отдих и физическа активност 6 час – физическа активност –17,20 – 17,55 18,00 – край на групата

 

Разписание на дейностите III клас и IV клас Междучасие
Организиран отдих и физическа активност 1 час – физическа активност –13,10 – 13,50 13,50 – 13,55
Самоподготовка 2 час – 13,55 – 14,35 14,35 – 14,45
3 час  – 14,45 – 15,25 15,25 – 15,50
Занимания по интереси 4 час – 15,50 – 16,30 16,30 – 16,35
5 час  – 16,35 – 17,15 17,15 – 17,20
Организиран отдих и физическа активност 6 час – физическа активност –17,20 – 18,00 18,00 – край на групата

      

От 15.09.2023 г. в НУ „П. Р. Славейков” гр. Пловдив се обучават 355 ученици в 15 паралелки от І до ІV клас. 330 от тях са обхванати в целодневното обучение, сформиранo в 14 групи:

1ГЦОУД – І КЛАС – 4 групи
2ГЦОУД – ІІ КЛАС – 4 групи
3ГЦОУД – ІІІ КЛАС – 3 групи
4ГЦОУД – ІV КЛАС – 3 групи

Обучението в училището се осъществява в дневна форма на едносменен режим.