Home
За Родители
Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022

Учебните занятия са с продължителност:

І – III клас – 32 учебни седмици

      ІV клас – 34 учебни седмици

Ваканции за учебна 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2021 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна 

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г. – I – XII клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г. – I – III клас (14 учебни седмици) 

15.06.2022 г. –        IV клас (16 учебни седмици)