Home
Екология
В училище

В училище

Кампания „Eco-schools“ 

В България кампанията се ръководи от Българското движение „Син флаг“. Това е широко разпространена европейска програма, която цели издигане съзнанието на учениците за нуждите на околната среда, чрез повишаване на информираността им по темите „Опазване на околната среда“ и „Устойчиво развитие“. Програмата е процес, подпомагащ устойчивото развитие на местно ниво и насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и потреблението на вода и енергия.

Ние твърдо вярваме в принципите:
1.Една нация се познава по отношението й към Природата;
2.Природата разчита на всеки един от нас да поеме своята лична отговорност за нейното опазване.

Стъпка по стъпка се надяваме да изградим у малките ученици правилно отношение към Природата и да „заразим“ и възрастните с нашия еко-ентусиазъм. А човек, който милее за природата и обича животните е добър човек.

Вярваме, че с малки стъпки можем да се движим към идеала за една по-чиста планета, защото всеки човек носи доброто у себе си, само трябва да го открие.

 

Проект „Бъди модерен – събирай разделно“

Разделното събиране на отпадъци отдавна е традиция в нашето училище. Преди години фирма „Швееле“ ни подари контейнери за разделно събиране на отпадъци – пластмаса и хартия.
Като награда за грижите ни за околната среда и за насърчаване на обучението по Екология, през месец февруари 2010 г., както и за началото на учебната 2016/2017 година фирма „Чистота“ подари на училището малки контейнерчета за разделно събиране на отпадъците за всички класните стаи. 

Засади дръвче – подари ЖИВОТ!

Днес, забързани в ежедневието си, често забравяме, че сме част от най-интересното, най-загадъчното – чудото наречено ЖИВА ПРИРОДА!
През миналата учебна година децата засяха девет нови дръвчета в училищния двор – една брезичка, шест фиданки източна туя, два атласки кедъра и една каталпа. Защото всички трябва да знаят, че едно дръвче макар и скромно по своята същност е скрило под кората си истинско природно чудо, осигуряващо живот за всички нас… И не се изненадвай, че на дръвчето му трябват две години, за да стане една педя. Ако не друго, то поне трябва да те накара да се замислиш какво престъпление срещу природата е да отсечеш дърво.

Работата ни по международната програма „Учим за гората“

 

Училище сред природата – „Как да палим безопасен огън в гората“