Home
Екология

Екология

Кампания „Eco-schools“

В България кампанията се ръководи от Българското движение „Син флаг“. Това е широко разпространена европейска програма, която цели издигане съзнанието на учениците за нуждите на околната среда, чрез повишаване на информираността им по темите „Опазване на околната среда“ и „Устойчиво развитие“. Програмата е процес, подпомагащ устойчивото развитие на местно ниво и насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие върху околната среда, потреблението на вода и електрическа енергия.

Ние твърдо вярваме в принципите:
1.Една нация се познава по отношението й към Природата;
2.Природата разчита на всеки един от нас да поеме своята лична отговорност за нейното опазване.

Стъпка по стъпка се надяваме да изградим у малките ученици правилно отношение към Природата, разделно събиране на отпадъците и да „заразим“ и възрастните с нашия еко-ентусиазъм. А човек, който милее за природата и обича животните е добър човек.

Вярваме, че с малки стъпки можем да се движим към идеала за една по-чиста планета, защото всеки човек носи доброто у себе си, само трябва да го открие.