Home
Ред за запознаване с изпитните работи от НВО – IV клас

Ред за запознаване с изпитните работи от НВО – IV клас

Уважаеми родители на четвъртокласници,
 
                 Имате възможност да се запознаете с изпитните работи по български език и литература и математика от НВО IV клас – от 09.00 до 17.00 часа в СУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив, ЖК Тракия, ул. „Съединиение“ №53
                 Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената изпитна работа в присъствието на член на РКПОИР чрез влизане в системата. Ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор.
                Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение на изпитните работи. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Leave a Comment

*

*