Home
Присъствено обучение от 16.11.2021 г. и провеждане на тестове на учениците.

Присъствено обучение от 16.11.2021 г. и провеждане на тестове на учениците.

                                               Уважаеми родители,

        Присъствените учебни занятия се възобновяват на 16.11.2021 г. /вторник/ с провеждане на тестване на учениците, чиито родители са изразили съгласие чрез писмена декларация. Извършването на тестването ще започне в 07.30 ч. Моля учениците да бъдат в училище не по-късно от 07.25 ч., като 30 минути преди това не трябва да са консумирали храни и напитки, включително и вода. 
 
Прилагаме демонстрационен клип за изследване с V-check 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit.

Leave a Comment

*

*