Home
Олимпиада по математика за 4. клас

Олимпиада по математика за 4. клас

Уважаеми родители,

Общинският кръг на олимпиадата по математика за IV клас ще се проведе на 11 декември от 09.30 ч. с продължителност 4 астрономически часа в НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив. 
 
За целта е необходимо да попълните информираните съгласия, които ще Ви бъдат раздадени от класните ръководители и да ги предадете в срок до 5 декември.

Leave a Comment

*

*