Home
Обява – конкурс

Обява – конкурс

О Б Я В А

 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“, гр. Пловдив, район „Източен“, ул. „Славянска“ № 82.

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

 

ОБЕКТ

Площ,

кв.м.

Начална

мес. цена

Депозитна вноска Цена на конкурсна документация
Ученически стол с площ 250 м2, находящ се в гр. Пловдив, район „Източен“, ул. „Славянска“ № 82.

 

250 м2 2.00 лв./м2 1 000.00 лв. 50.00 лв.
 

Внасянето на депозита и заплащането на конкурсната документация се извършва до 16:00 часа на 31.07.2023 г. вкл. по банкова сметка: BG50IORT73753302007501, БАНКА: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – КЛОН ПЛОВДИВ, ЕИК 000452967.

Получаването на конкурсните книжа и подаване на оферти се извършва в сградата на НУ „П.Р. Славейков“, деловодство, до 16:00 ч. на 31.07.2023 г. срещу документ за платена такса.

Конкурсът ще се проведе на 01.08.2023 г. от 11:30 часа в сградата на НУ „П.Р. Славейков“. Оглед на обекта се провежда след предварителна заявка на тел. 0886677166

 

Leave a Comment

*

*