Home
Неучебни дни през м. май 2022 г.

Неучебни дни през м. май 2022 г.

Уважаеми родители,

Предстоящите неучебни дни през месец май са следните:

18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ);
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация;

24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейност.

Leave a Comment

*

*