Home
Училището
Учителите

Учителите

„Без истинска всеотдайна обич към децата, никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие.“

                                                                                           Ян Коменски

Димка Георгиева Врачева
Директор

Елена Валериева Сарафова
Заместник – директор учебна дейност

Биляна Николаева Иванова
Ръководител направление „ИКТ“

 

Класни ръководители – 1. клас

Ани Трифонова Мангърова – класен ръководител 1а клас
Радослава Николова Иванова – Шуманска- класен ръководител 1б клас
Катя Георгиева Димокенчева – класен ръководител 1в клас

Класни ръководители – 2. клас

Станка Иванова Бичева – класен ръководител 2а клас
Милена Лазаринова Иванова – класен ръководител 2б клас
Марина Георгиева Лазарова – класен ръководител 2в клас
Георги Ангелов Кръстев – класен ръководител 2г клас

Класни ръководители – 3. клас

Екатерина Славова Дуева – класен ръководител 3а клас
Илияна Атанасова Вачкова – класен ръководител 3б клас
Вероника Иванова Златарева – класен ръководител 3в клас
Димка Костадинова Георгиева – класен ръководител 3г клас

Класни ръководители- 4. клас

Теодора Атанасова Накова – класен ръководител 4а клас
Кети Георгиева Славова – класен ръководител 4б клас
Дияна Янкова Иванова – класен ръководител 4в клас
Татяна Петкова Николова – класен ръководител 4г клас

Специалисти

Мирослав Спиридонов Караделев – старши учител по Музика
Станимира Георгиева Иванова – учител по Физическо възпитание и спорт

 

Учители ГЦОУД

Бойка Минчева Ушева  – 1 ГЦОУД- 1
Радка Заркова Иванова – 1 ГЦОУД- 2
Мария Георгиева Стоилова – 1 ГЦОУД- 3

 

Ирина Атанасова Бошева  – 2 ГЦОУД- 1
Симеона Христова Гошева – 2 ГЦОУД- 2
Виолета Паунова Курделова – 2 ГЦОУД- 3
Петър Атанасов Арабаджиев- 2 ГЦОУД- 4

 

Нина Танчева Танчева  – 3 ГЦОУД- 1
Мария Илиева Александрова – 3 ГЦОУД- 2
Мария Николова Андреева – 3 ГЦОУД- 3
Радостина Пеева Маринова- 3 ГЦОУД- 4                                                                                                                                           

Стефан Колев Близнаков – 4 ГЦОУД- 1
Ани Любчова Чохлева – 4 ГЦОУД- 2
Мария Асенова Иванова – 4 ГЦОУД- 3