Home
Училището
Учителите

Учителите

„Без истинска всеотдайна обич към децата, никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие.“

                                                                                           Ян Коменски

Димка Георгиева Врачева
Директор

Елена Валериева Сарафова
Заместник – Директор учебна дейност

Биляна Николаева Иванова
Ръководител направление „ИКТ“

 

Методично обединение – 1. клас

Екатерина Славова Дуева – класен ръководител 1а клас
Илияна Атанасова Вачкова – класен ръководител 1б клас
Вероника Иванова Златарева – класен ръководител 1в клас
Мариана Димитрова Златанска – класен ръководител 1г клас

Методично обединение – 2. клас

Теодора Атанасова Накова – класен ръководител 2а клас
Кети Георгиева Славова – класен ръководител 2б клас
Дияна Иванова – класен ръководител 2в клас
Татяна Петкова Николова – класен ръководител 2г клас

Методично обединение – 3. клас

Ани Трифонова Мангърова – класен ръководител 3а клас
Радослава Николова Иванова – Шуманска – класен ръководител 3б клас
Бойка Минчева Ушева – класен ръководител 3в клас
Катя Димокенчева – класен ръководител 3г клас

Методично обединение – 4. клас

Станка Иванова Бичева – класен ръководител 4а клас
Ивана Дончева Брайкова – класен ръководител 4б клас
Марина Георгиева Лазарова – класен ръководител 4в клас
Ирина Атанасова Бошева – класен ръководител 4г клас

 

Специалисти
Мирослав Спиридонов Караделев – старши учител по Музика
Станимира Георгиева Иванова – учител по Физическо възпитание и спорт

 

Учители ГЦОУД/ПИГ

 

Виолета Паунова Курделова  – 1 ГЦОУД- 1
Мария Христозова Джангозова – 1 ГЦОУД- 2
Симеона Христова Гошева – 1 ГЦОУД- 3
Димка Костадинова Георгиева- 1 ГЦОУД- 4

 

Мариана Нечева Мукарева – 2 ГЦОУД- 1
Георги Ангелов Кръстев – 2 ГЦОУД- 2
Мария Асенова Здравчева – 2 ГЦОУД- 3

 

Стойна Иванова Ковачева – 3 ГЦОУД- 1
Мария Николова Андреева – 3 ГЦОУД- 2
Радка Заркова Иванова – 3 ГЦОУД- 3

 

Милена Лазаринова Иванова – 4 ПИГ- 1
Петър Атанасов Арабаджиев – 4 ПИГ- 2