Home
Училището
Училищен екип

Училищен екип

„Без истинска всеотдайна обич към децата, никой не може да бъде учител в най-дълбокия смисъл на това понятие.“

                                                                                           Ян Коменски

Димка Георгиева Врачева
Директор

Елена Валериева Сарафова
Заместник – директор 

Стефан Колев Близнаков
Ръководител направление „ИКТ“

 

Класни ръководители – 1. клас

Станка Иванова Бичева – класен ръководител 1а клас
Мария Георгиева Стоилова – класен ръководител 1б клас
Марина Георгиева Лазарова – класен ръководител 1в клас
Георги Ангелов Кръстев – класен ръководител 1г клас

Класни ръководители – 2. клас

Екатерина Славова Дуева – класен ръководител 2а клас
Илияна Атанасова Вачкова – класен ръководител 2б клас
Вероника Иванова Златарева – класен ръководител 2в клас
Димка Костадинова Варадинова – класен ръководител 2г клас

Класни ръководители – 3. клас

Теодора Атанасова Накова – класен ръководител 3а клас
Биляна Николаева Иванова – класен ръководител 3б клас
Дияна Янкова Иванова – класен ръководител 3в клас
Татяна Петкова Николова – класен ръководител 3г клас

Класни ръководители- 4. клас

Ани Трифонова Мангърова – класен ръководител 4а клас
Радослава Николова Иванова – Шуманска – класен ръководител 4б клас
Катя Георгиева Димокенчева – класен ръководител 4в клас

Специалисти

Мирослав Спиридонов Караделев – старши учител по Музика
Станимира Георгиева Иванова – учител по Физическо възпитание и спорт

Училищен психолог

Иванка Николова Велкова

 

Учители ГЦОУД

Милена Лазаринова Иванова – 1 ГЦОУД- 1
Николета Николова Киневска – 1 ГЦОУД- 2
Виолета Паунова Курделова  – 1 ГЦОУД- 3
Ангелина Евгениева Чешли – 1 ГЦОУД- 4

Цеца Георгиева Алексиева – 2 ГЦОУД- 1
Мария Христозова Джангозова – 2 ГЦОУД- 2
Мария Николова Андреева  – 2 ГЦОУД- 3
Нина Танчева Танчева – 2 ГЦОУД- 4

Ани Любчова Чохлева  – 3 ГЦОУД- 1
Петя Ангелова Михалева – 3 ГЦОУД- 2
Петър Атанасов Арабаджиев – 3 ГЦОУД- 3
Мария Асенова Иванова- 3 ГЦОУД- 4

Бойка Минчева Ушева  – 4 ГЦОУД- 1
Симеона Христова Гошева – 4 ГЦОУД- 2