Home
Преустановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици!

Преустановяване на присъствените учебни занятия за всички ученици!

     Уважаеми родители и ученици,

          Поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в община Пловдив и в изпълнение на Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици, считано от 28.10.2021г. (четвъртък) до намаляване на 14-дневната заболяемост или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.
Учебният процес ще се осъществява в ОРЕС по утвърденото седмично разписание и график на часовете.
Бъдете здрави!
 

Leave a Comment

*

*