Home
За Родители
Мерки против агресията

Мерки против агресията

Междуинституционален план за действие за превенция на аграсията и засилване на сигурността в образователните институции

Какво да направим и към кого да се обърнем в случай на инцидент, насилие или друга критична ситуация?

Информация за същността на социалните услуги