Home
За Родители
Дневен режим

Дневен режим

В НУ „П. Р. Славейков“ учениците от І клас учат само І-ва смяна, а учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас учат на две смени, както следва:

Дневен режим за първи клас:

1-ви час от 8:00 до 8:35
2-ри час от 8:50 до 9:25
Голямо междучасие от 9:25 до 9:50
3-ти час от 9:50 до 10:25
4-ти час от 10:40 до 11:15
5-ти час от 11:30 до 12:05

Следобедни занимания в ГЦОУД:

Организиран отдих и спортни дейности от 12:10 до 13:30
Занимание по интереси от 13:30 до 14:10
Самоподготовка от 14:20 до 15:00
Голямо междучасие от 15:00 до 15:30
Самоподготовка от 15:30 до 16:10
Занимание по интереси от 16:40 до 17:20
Край на групата: 18:00

Дневен режим за II, III и IV клас

Първа смяна
1-ви час от 8:00 до 8:40
2-ри час от 8:50 до 9:30
Голямо междучасие от 9:30 до 9:50
3-ти час от 9:50 до 10:30
4-ти час от 10:40 до 11:20
5-ти час от 11:30 до 12:10

Втора смяна
1-ви час от 13:30 до 14:10
2-ри час от 14:20 до 15:00
Голямо междучасие от 15:00 до 15:20
3-ти час от 15:20 до 16:00
4-ти час от 16:10 до 16:50
5-ти час от 17:00 до 17:40

Седмично разписание на дейностите и заниманията в групите за целодневна организация на учебния ден

Първа смяна – II, III и IV клас:

Начало на групата   7.30 ч.
Занимание по интереси от 07:50 до 08:30
Самоподготовка от 08:50 до 09:30
Самоподготовка от 10:00 до 10:40
Занимание по интереси от 11:00 до 11:40
Организиран отдих и спортни дейности от 12:00 до 13:30

Втора смяна – II, III и IV клас:

Организиран отдих и спортни дейности от 12:10 до 13:30
Занимание по интереси от 13:30 до 14:10
Самоподготовка от 14:20 до 15:00
Голямо междучасие от 15:00 до 15:30
Самоподготовка от 15:30 до 16:10
Занимание по интереси от 16:40 до 17:20
Край на групата: 18:00

Учениците от ІІІ клас имат два пъти седмично 6-ти час.

От 15.09.2018 г. в НУ „П. Р. Славейков” гр. Пловдив, 372 ученици учат от І до ІV клас. 313 от тях са обхванати в целодневното обучение сформирани в 12 групи:
1ГЦОУД – І КЛАС – 4 групи
2ГЦОУД – ІІ КЛАС – 3 групи
3ГЦОУД – ІІІ КЛАС – 3 групи
4ПИГ – ІV КЛАС – 2 групи
Обучението в училището се осъществява в дневна форма, І клас – на едносменен режим,
а ІІ – ІV клас учат на две смени.