Home
За Родители
Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021

Учебните занятия са с продължителност:

І – III клас – 32 учебни седмици + 1  седмица за проектни дейности

      ІV клас – 34 учебни седмици

Ваканции за учебна 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна 

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

31.05.2021 г. – I – III клас (14 учебни седмици) + 1  седмица за проектни дейности

14.06.2021 г. –        IV клас (16 учебни седмици)