Home
За Родители
Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна 
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I – XII клас

Неучебни дни:

13.10.2023 г. – Спортен празник

17.11.2023 г. – Патронен празник

26.04.2024 г. – Екскурзия с учебна цел

17.05.2024 г. – Държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – Втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

29.05.2024 г.  –  І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г.  –  IV  (16 учебни седмици)

Учебните занятия са с продължителност:

І – III клас – 32 учебни седмици

      ІV клас – 34 учебни седмици