Home
За Родители
Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020

Учебните занятия са с продължителност:

І – III клас – 32 учебни седмици

      ІV клас – 34 учебни седмици

Ваканции за учебна 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна 

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. –НВО по БЕЛ в края на VII и X клас 
23.05.2018 г. – НВО по математика в края на VII и X клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)

16.06.2020 г. –        IV клас (16 учебни седмици)