Home
За Родители
Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023

Учебните занятия са с продължителност:

І – III клас – 32 учебни седмици

      ІV клас – 34 учебни седмици

Ваканции за учебна 2022/2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г. – I – XII клас

Неучебни дни:

21.10.2022 г. – Спортен празник

17.11.2022 г. – Патронен празник

07.04.2023 г. – Екскурзия с учебна цел

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас

16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г.  –  І – III клас (14 учебни седмици)

15.06.2023 г.  –  IV  (16 учебни седмици)