Home
Екология
Събирай разделно

Събирай разделно

Бъди модерен – събирай разделно 🙂
Световното население наближава 7 милиарда. Доста голяма цифра като се имат предвид ограничените природни ресурси, с които разполага Земята. Отрупани сме с информация за променящия се климат, за нарушени природни цикли, за недостиг на ресурси, на енергия, на вода, за замърсяването на околната среда, което директно влияе върху нашето здраве и върху благосъстоянието на планетата. Така глобалните проблеми започват да засягат нашето лично пространство. Заради парниковите газове, с които пресищаме атмосферата, високото потребление на ресурси и ниската енергийна ефективност, всеки един от нас е част от проблема.
Но ние сме и част от решението.

Откъде да започна?
* Обърнете внимание къде се намират най-близките контейнери за разделно събиране.
* Въведете система за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло и метал у дома, в училище, на работното място.
* Обяснете на семейството си ползата от разделното събиране на отпадъците.
* Не забравяйте, че разделното събиране е само първата стъпка в зеленото ежедневие.
* Информирайте се за още начини да пестите енергия и ресурси, и да намалите екологичния си отпечатък.

Живей зелено

Зеленото ежедневие е въпрос на желание и на осъзнаване на нуждата от него. Не е необходимо да чакаме някой да ни даде пример или да ни напомня. Дори най-малката стъпка може да има огромно отражение.

Хартия
За да се произведе един тон вестникарска хартия, е нужна дървесината на 24 дървета. Ако вместо да изхвърляме вестниците, които четем, ги поставяме в контейнера за разделно събиране, спасяваме от отсичане много дървета, икономисваме огромни количества вода, нужни за производството на първична хартия и намаляваме замърсяването на въздуха с 73%.

Стъкло
Стъклото не се разгражда в природата (освен ако нямаме търпението да го изчакаме 4000 години), а в същото време е идеална за рециклиране суровина, защото може да се преработва в нови стъклени продукти неограничен брой пъти. Рециклирането спестява излишно замърсяване – 20% на въздуха и 50% на водата. То икономисва и много енергия, която иначе би отишла за производство на първично стъкло.

Пластмаса
2.5 милиона пластмасови бутилки се изхвърлят на боклука всеки час само в Съединените щати. Ако не бъде рециклирана, пластмасата попада на сметищата, където разграждането й отнема от 500 до 1000 години и замърсява почвата и водите с опасни токсини. Производството на пластмаса е два пъти по-енергоемко от процеса на рециклиране. За да помогнем, просто трябва да изхвърляме пластмасовите опаковки в контейнерите за разделно събиране.

Метал
Една алуминиева опаковка може да бъде рециклирана неограничен брой пъти. За рециклирането й е необходима едва 5% от енергията, нужна за първичното производство. Събирайки разделно алуминиеви опаковки, помагаме и за запазването на залежите от алуминиева руда.

                                   

Любопитни факти

Хартия
За производството на ежедневния вестник, се изсичат по 500 000 дръвчета.
Ако всички вестници, които четем се рециклираха, щяхме да спасяваме по около 250 000 000 дръвчета всяка година.
Количеството дървесина и хартия, използвана от нас е достатъчна да отопли 50 000 000 домове за 20 години
Всеки рециклиран тон хартия спасява 17 дръвчета, 1440л нефт, 4000киловата енергия и 26 530л вода. Това представлява 64% спестена енергия, 58% водни спестявания и 27 216 гр по-малко замърсяване на въздуха.

Стъкло
Всеки месец ние изхвърляме стъклени бутилки и буркани, достатъчни да напълнят небостъргач. Всички тези бутилки и буркани са рециклируеми.
Енергията спестена от рециклирането на една стъклена бутилка, е достатъчна на една 100 ватова крушка да работи 4 часа.
На една стъклена бутилка са и необходими над 4000г, за да се разложи.
Стъклото е 100% рециклируемо и може да се използва отново и отново.

Пластмаса
Пластмасовите торбички и други пластмасови отпадъци изхвърляни в океана убиват повече от 1 000 000 морски видове всяка година.
Рециклираната пластмаса спестява два пъти повече енергия отколкото да се изгори в пещ.
Употребата на пластмаса в Европа расте с 4% на година.

Метал
Рециклирането на една алуминиева кутийка спестява достатъчно енергия, за да може един телевизор да работи за 3 часа.
350 000 алуминиеви кутийки се произвеждат на всяка минута!
Докато ти четеш това изречение, 50 000 алуминиеви кутийки се произвеждат.
Алуминиева кутийка изхвърлена навън, ще е все още кутийка след 500 години.
Хората по света използват около 80 000 000 000 алуминиеви кутийки всяка година.
Алуминиевите кутийки се рециклират и са годни за употреба само след 6 седмици
Други

Всяка седмица около 20 растителни и животински вида, биват обявени за изчезнали!
Цели 80% от превозно средство могат да се рециклират.
Едно средно статистическо семейство консумира 110л сок, 394л мляко и около 99л бутилирана вода на година. Доста голямо количество опаковки, нали?
Около 1/3 от общия боклук се състои от опаковани материали.
Всяка година, всеки Българин изхвърля около 200кг органичен боклук, който може да бъде компостиран.
Малко повече от 50% от боклука в контейнерите може да се компостира.