Home
„Големият лов на растения“

„Големият лов на растения“

Проектът „Големият лов на растения” се фокусира върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове. Проектът е съвместна инициатива на Toyota Motor Europe и Фондацията за екологично образование, като в България той се управлява за втора поредна година от Българско Движение „Син флаг”. Фокусира се върху биоразнообразието с особено ударение върху растенията и свързаните с тях видове. Кампанията има за цел да образова учениците във възрастовата граница 5-11 години за биоразнообразието и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия.

От месец ноември 2017 г., НУ „П. Р. Славейков“ започна реализирането на проекта, съвместно с българско движение “Син флаг”. С голям ентусиазъм, труд и еко – вдъхновение учениците се погрижиха за флората му. Сами засадиха две магнолии – дървета, направиха жива ограда от градински смарагдови туи и увеличиха растителните видове в двора с шест броя дребноцветни хризантеми туфи.  Хризантемите са дарение от родителите. Като истински еколози и ландшафтни архитекти изготвиха проекти за озеленяването и с нетърпение запретнаха ръкави. Възпитаниците на НУ „П. Р. Славейков“ с будния си дух и нестихващо желание участват в целия проект „Големият лов на растения“ от самото начало.               #thegreatplanthunt#TGPH#FEE#ToyotaEurope#БългарскоДвижениеСинФлаг

Мотивирани от миналогодишните си успехи, учениците продължават работата по проект „Големият лов на растения“.

Проведоха анкети относно осведомеността на съучениците си по въпросите на биоразнообразието. Резултатите показват, че децата, участвали в проекта миналата година, имат трайни знания и изградени интереси.

Във връзка с 22 април – Ден на Земята и в изпълнение на стъпка 3 по проект „Големият лов на растения“, представляван в България от Българско Движение „Син флаг“, учениците от НУ „П. Р. Славейков“ – гр. Пловдив, превърнаха двора на училището в райско кътче, засаждайки още цветя и дръвчета!
#thegreatplanthunt#TGPH#FEE#ToyotaEurope#БългарскоДвижениеСинФлаг