Home
Бюджет

Бюджет

Бюджет 2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I тримесечие – 01.01.-31.03.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II тримесечие – 01.04.-30.06.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за III тримесечие – 01.07.-30.09.2019г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за IV тримесечие – 01.10.-31.12.2019г.

Бюджет 2020

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I тримесечие – 01.01.-31.03.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II тримесечие – 01.04.-30.06.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за III тримесечие – 01.07.-30.09.2020г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за IV тримесечие – 01.10.-31.12.2020г.

Бюджет 2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I тримесечие – 01.01.-31.03.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II тримесечие – 01.04.-30.06.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за III тримесечие – 01.07.-30.09.2021г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за IV тримесечие – 01.10.-31.12.2021г.

Бюджет 2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I тримесечие – 01.01.-31.03.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II тримесечие – 01.04.-30.06.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за III тримесечие – 01.07.-30.09.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за IV тримесечие – 01.10.-31.12.2022г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I тримесечие – 01.01.-31.03.2023г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за II тримесечие – 01.04.-30.06.2023г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за III тримесечие – 01.07.-30.09.2023г.

Бюджет 2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за IV тримесечие – 01.10.-31.12.2023г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета за I тримесечие – 01.01.-31.03.2024г.

Бюджет 2024

*Всички подписи и печати са заличени на осн. ЗЗЛД и Регламент 2016/679